One thought on “Dấu Xưa

 1. Kỉ niệm nào những giấc mơ tìm kiếm
  Cả một đời mãi ẩn hiện trong tim
  Anh phương trời ví tựa một cánh chim
  Mang đi hết những dấu xưa ngày cũ.

  Đọc bài thơ này em cảm được cái hồn thơ của tác giả. Dùng từ hay, hình ảnh lạ mà thực.
  Hay ! Hay đến tuyệt vời !

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s