8 thoughts on “Tùy Miên

 1. Lúc trước TV đã từng đọc và thích bài thơ này. Ấn tượng mãi từ Tuỳ Miên. Đã hơn một năm, đọc lại vẫn thấy hay anh Khoa ạ. Cảm ơn ý tưởng thơ độc đáo mà gần gũi với đời.

  Liked by 1 person

 2. Lúc trước đọc TV đã rất thích bài thơ này, và cũng từng thắc mắc Tuỳ miên. Giờ đọc lại vẫn thấy hay như lần đầu anh Khoa ạ. Cảm ơn ý tưởng thơ độc đáo mà hết sức bình dị.

  Liked by 1 person

 3. Pingback: Tùy Miên | Những Dòng Thương Nhớ - My Nostalgic Journey

 4. “TÙY MIÊN

  Tiềm ẩn, tiềm tàng, tồn tại nhưng chưa bộc lộ vì chưa có đủ nhân duyên. Những phiền não tùy miên là những phiền não tuy có tiềm tàng ở trong chúng ta nhưng vì chưa có cơ hội, chưa đủ nhân duyên nên chưa bộc lộ.” (????)

  Bài thơ đầy chất thiền và Phật. Thank you. 🙂

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s