4 thoughts on “Hoa Cà Rụng Xuống Mẹ Buồn

  1. Cảm ơn Khánh Trân, bây giờ mẹ của Nmk hết trồng cà rồi.
    Bà trồng ớt thanh, ớt chuông và cây Tắc thôi, hai thứ nầy khó làm thơ đành nhịn luôn 😊😊😊

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s