6 thoughts on “Đong Đưa

  1. nguyenmk, anh là một thi sĩ có tài. Anh đã làm tôi chồng chềnh theo chiếc võng cùng cô em gái. Cô duyên dáng quá, hơi tứa tựa ca sĩ Ngọc Lan. Nét uẩn trong ánh mắt

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s