One thought on “Tình Theo Lá Bay

 1. “…Hồn ta tan nát tơi bời
  Vì ai đau đớn nhất trời
  Chỉ mong em lần sám hối
  Tình này gọi mãi vòng tay
  Ta yêu em nồng cháy
  Đốt vụng gầy hoang vu”

  Đọc và cảm nhận một tình yêu mãnh liệt. Tất cả cảm xúc của tình yêu đã có mạt đầy đủ trong bài thơ này. Hay tuyệt vời !

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s